PROCENITELJ NEKRETNINA I SUDSKI VEŠTAK

Usluge

Procena tržišne vrednosti nepokretnosti

 Tržišna vrednost - "Procenjeni iznos za koji bi nepokretnost mogla da se razmeni na datum procene vrednosti između voljnog kupca i voljnog prodavca, u transakciji između nezavisnih i nepovezanih strana, uz adekvatan marketing, pri čemu su obe strane posedovale dovoljno saznanja, postupale razborito i nisu bile pod prinudom."

FER vrednost nepokretnosti

Za potrebe finansijskog izveštavanja - npr. poreza na imovinu. Definiciju možete pročitati klikom na link:
http://www.drustvoproceniteljasrbije.rs/wp-content/uploads/2017/11/PRAVILNIK-o-nacionalnim-standardima.pdf

Procena građevinske vrednosti nekretnine

Građevinska vrednost, odnosno procena građevinske vrednosti objekta zasnovana na Cost approach metodi, formirana je na bazi procene vrednsti izgradnje istih objekata na istoj lokaciji, umanjenoj za procenjeni procenat realne amortizacije tih objekata. Procenjena cena novoizgrađenih objekata obuhvata cenu gradnje objekata (vrednost ugrađenog materijala, kao i uloženog rada) , kao i kompletno infrastrukturno opremanje lokacije objekata.

VRSTE NEPOKRETNOSTI

 • Procena stanova

 • Procena kuća

 • Procena vrednosti poslovnog prostora

 • Procena lokala

 • Procena vrednosti zemljišta

 • Procena vrednosti industrijskih objekata

 • Procena štete na objektima

 • Nalaz i mišljenje za uknjižbu  u katastar
 •  Nalaz i mišljenje na okolnost podataka o posebnom delu objekta ( stana)

 

Nalaz i mišljenje na okolnost o posebnom delu objekta ( katastar-knjiženje stana )

Ukoliko želite da Vam procenitelj nekretnina izvrši procenu ili Vam treba veštačenje ( nalaz i mišljenje o posebnom delu objekta-stana radi uknjižbe u katastar) kliknite na jedno od dva dugmeta ispod.

VRSTE NEPOKRETNOSTI

 • Procena stanova

 • Procena kuća

 • Procena vrednosti poslovnog prostora

 • Procena lokala

 • Procena vrednosti zemljišta

 • Procena vrednosti industrijskih objekata

 • Procena štete na objektima

 • Nalaz i mišljenje za uknjižbu  u katastar
 • Nalaz i mišljenje na okolnost podataka o posebnom delu objekta ( stana)

 

Šta je procenitelj nekretnina - sudski veštak?

Sudski veštak

 je stručno lice koje ispunjava formalne i suštinske uslove da se može baviti ovim časnim i odgovornim poslom. Sudski veštak je saradnik suda i sudije pri čemu svojim stručnim nalazom i mišljenjem u velikoj meri pomaže sudu da se utvrdi istina, odnosno, da se utvrdi određena konkretnost činjenica, nakon čega se otvara ili zaključuje rasprava. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštaka zavisi tok i ishod sudskog ili vansudskog postupka. Sudski veštaci su, prema statusu u pravosudnom sistemu, lica koja imaju zadatak da utvrde i razjasne činjenice za koje je potrebno stručno znanje i iskustvo i iznesu mišljenje koje je zasnovano na naučnoj osnovi i stručnom stavu, a koje je potrebno za sud i stranke koje ovim znanjem ne raspolažu. Oni rade po nalozima i rešenjima sudova, kao i po nalozoma stranaka. Pored stručnosti veštak treba da poseduje i smisao da materiju veštačenja pretvori u izveštaj sa nalazom i mišljenjem i time pomogne sudu i sudiji kao i strankama u sporu tako što materiju veštačenja prezentira nepristrasno, stručno i na jasan i razumljiv način.

Procena vrednosti nekretnina

je složen postupak jer uključuje mnoštvo činioca koji utiču direktno ili indirektno na vrednost nekretnina.

Procenitelj nekretnina (sudski veštak)

odlučuje o činiocima koje će se uzeti u obzir pri proceni i taj može varirati zavisno od svrhe procene. Metode koje ce procenitelj primjenjivati pri proceni takodje mogu zavisiti od svrhe procene, pri čemu treba naglasiti da obavezno treba kombinovati više različitih metoda pocene. Procenitelj (sudski veštak) daje procenu nekretnine u sadašnjem trenutku ili ako je potrebno u nekom trenutku u prošlosti.U postupku procene vrednosti, prva i osnovna pretpostavka je objektivnost procenitelja i odsustvo bilo kakvog konflikta interesa. Pored objektivnosti, u postupku procene, neophodno je imati u vidu i specifične profesionalne standarde i etička pravila, koje donose asocijacije procenitelja u svetu, kao i Komitet za međunarodne standarde procene, koji je član Ujedinjenih Nacija. Najbitnija aktivnost procenitelja (sudskih  veštaka) u postupku procene vrednosti nekretnina, je svakako primena odgovarajućih pristupa i metoda procene.   Vlasnik ovog sajta je autor knjige: METODE PROCENE VREDNOSTI NEKRETNINA“ . Klikom da jedno od dva dugmeta ispod možete zakazati svoju procenu ili pročitati više o procenama, knjizi autora sajta ili etičkom kodeksu procenitelja.

Vaš procenitelj nekretnina i sudski veštak

Zoran Đurić

 • The Recognised European Valuer – Evropski priznat procenitelj, REV-CERTIFICATE-br. REV-RS / NAVS / 2017 / 4.
 •  Nacionalna licenca: reg.br.003 od 23.06.2017.g (MINISTARSTVO FINANSIJA).
 • Akreditovani član NUPS-a (Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije).
 • Specijalista strukovni inženjer građevinarstva, specijalizirao sa temomom: „Metode procene vrednosti nekretnina“.
 • Sudski veštak građevinske struke, specijalnost – procena vrednosti nekretnina.
 • Procenitelj nekretnina – specijalista za procenu vredosti zemljišta i poslovnog prostora.
 • Prometom i procenama nepokretnosti bavi se  već 20 godina.
 • Radi procene za potrebe raznih banaka.
 • Najznačajnije procene kao i više o Zoranovim sertifikatima i priznanjima možete videti klikom na dugme:

Na ovom sajtu takođe možete pročitati više o samim metodama procene, etičkom kodeksu procenitelja nekretnina, definicijama određenih pojmova i knjizi Zorana Đurića pod nazivom: „Metode procene vrednosti nekretnina“. Ova knjiga vam može pomoći da usavršite vaše lične procene ili proširite znanje i postanete iskusniji pri samom postupku procene. Za više informacija pritisnite dugme ispod slike:

Kontakt

adresa: Dragana Rakića 26b, Zemun, Beograd

telefon: 063/217-977

e-mail: zoran@procenitelj.rs

Close Menu