Definicija nekretnine:

Sa pravne tacke,nekretnine su svi oni objekti koji ne mogu menjati svoj položaj u prostoru, a da im se pritom ne promeni struktura. To obuhvata, na prvom mestu, zemljište i sve ono što se na njemu i u njemu nalazi.

Nepokretna imovina – obuhvata zemljište, sve što cini prirodni deo
zemljišta, npr. drvece i rude, sve što je covek prikljucio zemljištu, npr.
objekte i poboljšanja na zemljištu, kao i sve trajne dodatke objektima,
kao što su npr. mehanicka i elektricna postrojenja koja su u službi
objekata a nalaze se bilo ispod bilo iznad tla.

Close Menu

Free Google Page Rank