Procena zemljišta

Potrebna dokumentacija :

  1. Izvod iz lista nepokretnosti ( ili drugi osnov sticanja )
  2. Kopija plana parcele
  3. Informacija o lokaciji ( urbanisticki uslovi )

Free Google Page Rank