Eticki kodeks

„Procenitelji ce u svakom trenutku održavati visoke standarde casnosti i
integriteta i sprovoditi svoje aktivnosti na nacin koji nije štetan po klijenta,
javnost, njihovu profesiju ili bilo koje drugo nadležno nacionalno
profesionalno telo za procenu vrednosti. Obavezno je da se svi kvalifikovani
Procenitelji i njihove odgovarajuce profesionalne ili tehnicke organizacije pridržavaju
Etickog kodeksa TEGoVA i Kodeksa ponašanja njenih clanica.

Kvalifikovani procenitelj je procenitelj koji ispunjava standarde za reputacijom,
obrazovanjem i iskustvom, koji su postavljeni u EVS3, posebno u tacki 4.1.

Nacionalno profesionalno udruženje za procenu vrednosti je udruženje, institucija ili
neko drugo telo koje je clan udruženja TEGoVA.

TEGoVA-in Kodeks etickog ponašanja
a. Od procenitelja se traži da se ponašaju u skladu sa odgovarajucim
zakonima i pravilnicima zemalja u kojima obavljaju posao.
b. Procenitelj uvek mora da nastupa sa integritetom, kako bi zaštitio
poverenje koje su izgradile njegove kolege, zaposleni, klijenti i svako kome
je dodeljena slicna obaveza.
c. Procenitelji moraju da održavaju nivo profesionalnog znanja i tehnickih
veština koje su u skladu sa ocekivanjima i zahtevima nacionalnih
profesionalnih tela za procenu vrednosti procenitelja u vezi sa pravnim,
regulatornim, etickim i ugovornim zahtevima. Procenitelji ne bi trebalo da
prihvate instrukcije van svoje ekspertize.

d. Procenitelji koji imaju pristup privilegovanim ili poverljivim informacijama ne smeju da ih koriste ili javno objave kako bi prigrabili korist za sebe ili druge.
e. Uslovi za svaku pojedinacnu instrukciju za procenu vrednosti moraju biti
dogovoreni i regulisani na jasan nacin, u pisanom obliku pre nego što se završi
izveštaj o proceni vrednosti.
f. Procenitelji ne smeju da ponude, obecaju, daju, traže ili prihvate ne- eticke
privilegije ili mito, kako bi doneli, zadržali ili dali poslovnu ili bilo kakvu drugu
privilegiju.
g. Procenitelj nece prihvatiti, direktno ili indirektno, bilo kakav popust,
honorar, proviziju, rabat ili bilo kakvu drugu korist, novcanu ili bilo koju drugu,
koja bi mogla u razumnoj meri da se shvati kao sukob interesa klijenta ili
zaposlenog, osim ukoliko klijent ili zaposleni prethodno, u pisanom obliku, ne
obaveste o potencijalnom sukobu interesa i jasno se slože sa takvom tvrdnjom.
Ukoliko bilo kakva aktivnost dovede do konflikta izmedju interesa zaposlenog i
interesa klijenta, onda ce interes klijenta imati prednost.
h. Procenitelj ima obavezu da nacionalnom profesionalnom telu obezbedi bilo
kakvu znacajnu fakticku informaciju koja na razuman nacin sugeriše da je drugi
clan tog tela možda narušio svoj Kodeks ponašanja.

Free Google Page Rank