Reference

Zoran Djuric – Spec.struk.inž.gradj.

Specijalizirao je sa temom: „ Metode procene vrednosti nekretnina„.
Sudski veštak gradjevinske struke (specijalnost – procena vrednosti nekretnina).
Privredni sud Beograd
Viši sud -Beograd
PRVI OSNOVNI SUD -Beograd
Procenitelj nekretnina – specijalista za procenu vredosti zemljišta i poslovnog prostora

Predavac i akreditovani clan NUPS-a ( Nacionalno Udruženje Procenitelja Srbije ) 
Predavac inženjerske komore na temu : Metode procene vrednosti nepokretnosti
REAL ESTATE EXPERT VALUER – Sertifikovan od strane ANEVAR i Nups-a
Prometom i procenama nepokretnosti bavi se vec 16 godina.
Objavio je knjigu i više radova u strucnim casopisima i simpozijumima na temu procene vrednosti nekretnina.
Rad na temu procene nekretnina ušao je u zbornik radova na simpozijumu: „Procedure i problematika izgradnje objekata“, Vrnjacka Banja, 31. maj – 3. jun 2006, pod nazivom „Procena vrednosti gradjevinskih objekata“. (Plamenac D.,Zoran Djuric.)
Zajednicki rad sa Goranom Cirovicem i Darkom Plamencom objavljen je i na simpozijumu „SYMOPIS“ ,Banja Koviljaca 2006 godine pod nazivom: „PRIMENA GRUBIH SKUPOVA U ODRE?IVANJU TRŽIŠNE VREDNOSTI GRADJEVINSKIH OBJEKATA“.
Septembta meseca 2009 godine objavio knjigu: „ Metode procene vrednosti nekretnina„.
Procene za potrebe raznih banak

Najznacajnije procene :· Stambeno naselje bivše kasarne “Stepa Stepanovic” Voždovac
· Zemljište oko auto puta Beograd-Zagreb
· Zemljište i objekti u blizini IMT , Novi Beograd
· Zemljište i objekti , Vojvodjanska ulica,Novi Beograd
· Industrijsko zemljište u Kragujevcu itd.itd.
· Zemljište blok 66 A,Blok 67A,Novi Beograd

View Zoran Djuric's profile on LinkedIn

 

Free Google Page Rank