Sudski veštak

SUDSKI VEŠTAK je strucno lice koje ispunjava formalne i suštinske uslove da se može baviti ovim casnim i odgovornim poslom. SudskVeštak je saradnik suda i sudije pri cemu svojim strucnim nalazom i mišljenjem u velikoj meri pomaže sudu da se utvrdi istina, odnosno, da utvrdi odredjenu konkretnost cinjenica, nakon cega se otvara ili zakljucuje rasprava. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštak zavisi tok i ishod sudskog ili vansudskog postupka.Sudski veštaci su, prema statusu u pravosudnom sistemu, lica koja imaju zadatak da utvrde i razjasne cinjenice za koje je potrebno strucno znanje i iskustvo i iznesu mišljenje koje je zasnovano na naucnoj osnovi i stucnom stavu, a koje je potrebno za sud i stranke koje ovim znanjem ne raspolažu. Oni rade po nalozima i rešenjima sudova, kao i po nalozoma stranaka. Pored strucnosti veštak treba da poseduje i smisao da materiju veštacenja pretvori u izveštaj sudski veštak sa nalazom i mišljenjem i time pomogne sudu i sudiji kao i strankama u sporu tako što materiju veštacenja prezentira nepristrasno, strucno i na jasan i razumljiv nacin.

Procena vrednosti nekretnina je složen postupak jer ukljucuje mnoštvo cinioca koji uticu direktno ili indirektno na vrednost nekretnina.Procenitelj nekretnina (sudski veštak)odlucuje o ciniocima koje ce se uzeti u obzir pri proceni i taj broj može varirati zavisno od svrhe procene. Metode koje ce procenitelj primjenjivati pri proceni takodje mogu zavisiti od svrhe procene, pri cemu treba naglasiti da obavezno treba kombinovati više razlicitih metoda pocene.Procenitelj(sudski veštak) daje procenu nekretnine u sadašnjem trenutku ili ako je potrebno u nekom trenutku u prošlosti.U postupku procene vrednosti, prva i osnovna pretpostavka je objektivnost procenitelja i odsustvo bilo kakvog konflikta interesa.Pored objektivnosti, u postupku procene, neophodno je imati u vidu i specificne profesionalne standarde i eticka pravila, koje donose asocijacije procenitelja u svetu, kao i Komitet za medjunarodne standarde procene, koji je clan Ujedinjenih Nacija. Najbitnija aktivnost procenitelja(sudskih  vestaka) u postupku procene vrednosti nekretnina, svakako je primena odgovarajucih pristupa i metoda procene.
Vlasnik ovog sajta je autor knjige:“METODE PROCENE VREDNOSTI NEKRETNINA“ i ovlašceni SUDSKI VEŠTAK gradjevinske struke.

 

 

Free Google Page Rank